4000.00m
Fallschirmspringen Kärnten

Impresum
Pravne informacije

Impresum

Informacije v skladu z § 5 (1) E-Commerce-Gesetz.

Lastnik in odgovoren za vsebino:

Fallschirmzentrum Kärnten
Tauernstraße 69a
9560 Feldkirchen

Tel.: +43 650/902 02 02
E-pošta: office@fz-k.at
E-pošta: info@fz-k.at
ZVR-Zahl: 689977393


Omejitev jamstva

Kljub previdnemu nadzoru, ne moremo sprejeti nikakršne odgovornosti za vsebino zunanjih povezav. Za vsebino na zunanjih straneh so odgovorni le izvajalci posameznih strani.

Te ponujene informacie ne zahtevajo k popolnosti, aktualnosti, kakovosti in pravilnosti. Poleg tega, ne prevzemamo odgovornosti, za morebitno škodo, povzročeno z zaupanjem na vsebino te spletne strani ali njene uporabe. Spremembe, tiskanja in tiskarske ter stavčne napake so pridržane.


Copyright

Če ni druge oznake in navedbe vira, avtorske pravice celotne spletne strani www.fz-k.at na navedeni strani, vključno z datotekami, ki so na voljo za prenos, ležijo izključno pri Fallschirmzentrum Kärnten/Koroška. Prenos besedil, zahteva pisno odobritev, pridobitev slik je izrecno prepovedana.

V primeru nenamerne kršitve avtorskih pravic, bo Fallschirmzentrum Kärnten/Koroška, ustrezen predmet takoj po obvestilu, odstranil ali označil s pravim avtorjem.

Prosimo vas, da nas o tem vnaprej obvestite in vspostavite kontakt z nami.


Dizajn & programiranje

Sternenklar (Dizajn)
IQ² – Intelligente Weblösungen (Programiranje)


Google Analytics

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, spletno orodje za analizo Google Inc. („Google“). Google Analytics uporablja tako imenovane „piškotke“, datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik in omogočajo analizo uporabe spletnega mesta. Informacije, pridobljene s piškotkom o vaši uporabi te spletne strani se običajno prenašajo na Google strežnik v ZDA in se tam shranijo. V primeru aktiviranja anonimnega IP-ja na tej spletni strani, bo vaš IP naslov Google skrajšal (velja dogovor znotraj držav članic Evropske unije ali druge države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru). Le v izjemnih primerih, bo vaš polni IP-naslov prenesen na Google server v ZDA in šele tam skrajšan.

V imenu upravitelja te spletne strani, bo Google te podatke uporabil za analizo vaše uporabe spletnega mesta, za sestavo poročil o aktivnostih na spletni strani in zagotovil dodatne storitve, ki so povezane z dejavnostmi in uporabo interneta s strani operaterjev. IP naslov, ki ga Google Analytics pridobi preko vašega iskalnika, ne bo povezan z drugimi podatki od Google.

S posebnimi nastavitvami lahko preprečite shranjevanje piškotkov; opozarjamo pa vas na to, da v tem primeru ne boste mogli uporabljati vse funkcije, ki vam jih omogoča to spletno mesto. Podatke, ki jih ustvari piškotek in podatke, ki se nanašajo na vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim IP naslovom) kot tudi obdelavo teh podatkov lahko preprečite s klikom na spodnjo povezavo in prenesete ter inštalirate vmesnik.

Aktualna povezava: Google Analytics


Splošni pogoji spetnega sistema naročanja Fallschirmzentrum („FZK“)

Preambula:
Registrirano društvo Fallschirmzentrum Kärnten/Koroška (ZVR-Zahl: 689977393) je neprofitno, in v vseh pogledih, splošno družbeno koristno društvo v smislu Zveznega davčnega zakonika. Cilj društva je telesno in duševno udejstvovanje skozi športne aktivnosti.
Klub ponuja skoke s padalom v tandemu za zainteresirane osebe v okviru rednega delovanja društva za namen promocije za začetnike in spodbujanje padalstva v javnosti.
Na spletni strani ponujenega sistema spletnega naročanja, kateri se uporablja za poenostavljeno distribucijo kuponov in daje imetniku pravico uporabe tandemskega skoka po sklenitvi pogodbe in strinjajje s pogoji na licu mesta.

I. Splošni pogoji:

 1. V primeru naročila kode kupona preko sistema spletnega naročanja, se izpelje pogodba med kupcem in registriranim Fallschirmzentrum Kärnten, A-9560 Feldkirchen, Tauernstraße 69a, ZVR-Zahl: 689977393, v nadaljevanju imenovano „FZK“.
 2. V času sklenitve pogodbe, veljajo izključno ti splošno prodajni pogoji.
 3. Za pridobitev kuponov za tandemski skok (kode kupona) preko spletnega sistema naročanja, so upravičene samo pogodbeno sposobne fizične in pravne osebe.

II. Pogoji:

 1. 1. Osebe, katere želijo opraviti tandemski skok z uporabo kupona, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
  Višina: najmanj 1,35 m največ 2,10 m
  Teža: maksimalno 90 kg (presežena teža se plača z doplačilom, pri čem velja da je izvedljivost skoka preverjena od PCWN)
  Ostalo:
  splošno dobro zdravstveno stanje;
  nikakršne zmanjšanje sposobnosti zaradi vnosa alkohola ali drugih opojnih snovi;
  do dopolnjenega 18. leta starosti potrebujejo osebe potrditev in podpis zakonitega skrbnika;
  Zaključek pogodbe o skoku s padalom v tandemu, je povezan s podporo članstva FZK.
 2. Poleg osebnih pogojev je jasno navedeno, da lahko pri rezervacijah zaradi ekstremnih vremenskih pogojev od katerega je odvisno padalstva, kot tudi sprostitev zračnega prostora, ali sprememb odskoka pride do nepredvildjivih preložitev terminov.

III. Naročilo:

Plačilo za spletni nakup kuponov za tandemski skok FZK lahko nakažete bodisi preko mPay24 GmbH, A-1050 Wien, Grüngasse 16, ali z bančnim nakazilom na račun FZK pri Kärntner Sparkasse, IBAN: AT36 2070 6045 0012 2876, BIC: KSPKAT2KXXX, naslovljeno na Fallschirmzentrum Kärnten.

IV. Spletno naročilo PayPal, sklenitev pogodbe:

 1. Za postopek spletnega nakupa preko plačilnega sistema PayPal, so za kupca potrebni naslednji tehnični koraki:
  • Izbira in število kuponov
  • Sprejemanje splošnih pogojev
  • Izbor plačila preko plačilnega sistema PayPal
  • Vnos podatkov za pripravo obdelavo plačila
  • Avtorizacija in izvedba plačila v sklopu PayPal
  • Pregled in nadzor povzetka naročenih storitev in osebnih podatkov
 2. S klikom na gumb „oddaj naročilo“ velja naročilo kot zavezujoče.

V. Spletno naročilo bančno nakazilo, sklenitev pogodbe:

 1. Za spletni postopek naročanja in če boste plačali z bančnim nakazilom so za kupca pomembni naslednji tehnični koraki:
  • Izbira in število kuponov
  • Sprejemanje splošnih pogojev
  • Izbor plačila preko bančnega nakazila
  • Vnos podatkov za pripravo obdelavo plačila
  • Pregled in nadzor povzetka naročenih storitev in osebnih podatkov
  • Avtorizacija in izvedba plačila po kliku na gumb „oddaj naročilo“
  • Izvedba bančnega nakazila
 2. S klikom na gumb „oddaj naročilo“ velja naročilo kot zavezujoče.

VI. Obdelava naročila, dodelitev kode:

 1. Naročila so prejeta elektronsko in bodo obravnavana načeloma isti dan, najkasneje naslednji delovni dan (razen sobota, nedelja in prazniki). Stranka prejme potrdilo na elektronsko pošto od FZK in račun takoj po plačilo pa večmestno kodo (prosto prenosljiva), katera služi kot uveljavljanje storitev v okviru pogodbe, povezane s promocijo FZK-članstva.
 2. Stranka je odgovorna za kakršno koli izgubo, krajo ali zlorabo kod kuponov in FZK ne opravi nadomestila. Vsako kodo kupona je mogoče uveljaviti samo enkrat.
 3. Kupone lahko po imenovanju kode kupona, po plačilo, takoj unovčite:
  • tik prek skokom pri prijavi imenovanega na doskočišču
  • pri osebni, pisni ali telefonski rezervaciji termina za imenovanega
 4. Pridobljena koda kupona ne mora biti izplačana v gotovini in ohrani veljavnost 1 leto od predložitve potrdila. V tem obdobju se FZK obvezuje, sprejeti kodo kupona in zagotovitev dogovorjene storitve. Po poteku enega leta bodo kuponi unovčeni kot popust na koncu dneva na veljavno dnevno ceno tandemskega skoka.
VII. Rezervacija termina, preklic:
 1. Stranki ali od nje imenovani osebi, leži v primeru unovčitve kupona in s tem povezane rezervacije termina prosto, do 7 dni pred skokom brez navedbe razloga termin skoka pisno preklicati pri čem je preklic termina za FZK odločilen. V tem primeru pridobi koda kupona znova njeno veljavnost do prvotnega roka.
 2. Če se stranka ali od nje imenovana oseba z unovčitvenim kuponom ne drži termina, ali v roku 7 dni pred skokom, odpove skok, velja koda kupona kot zapadla.
 3. FZK lahko prosto, rezervirane termine odpove, v kolikor je v skladu z točko II. 2. in okoliščinah teh splošnih pogojev, kateri bi ogrožali pravočasno in varno izvedbo skoka. V tem primeru pridobljena koda kupona znova pridobi njeno veljavnost do prvotnega roka zapada in dogovori se lahko nov termin.
 4. Če se v roku 7 dni pred skokom, ali na dan skoka izkaže, da stranka ne izpoljnjuje osebne zahteve iz točke II. 1, potem koda kupona zapade.

VIII. Cene, račun in pogoji plačila:

 1. Vse cene so v navedene v evro in glede na oprostitev plačila DDV od FZK v skladu s § 6 Abs. 1 UStG so brez prometnega davka.
 2. Vse cene se razumejo kot cene na enoto.

IX. Varnost in varnost podatkov:

 1. Obdelava osebnih podatkov: FZK je dolžan uporabljati osebne podatke le v skladu z zahtevami iz Avstrijske zakonodaje o varstvu podatkov in varovati to na najboljši možen način. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če je to potrebno za izpolnjevanje pogodbe.
 2. Za naročila v spletnem sistemu naročanja se stranka strinja in soglaša, da bodo njeni osebni podatki uporabljeni za namene računovodstva, skrbi za stranke in promocijske namene (vključno pošiljanje elektronske pošte) in to s strani FZK. Preklic tega soglasja je možen kadarkoli s pošiljanjem ustrezne elektronske pošte na .

X. Zaključne določbe:

 1. Ti predloženi splošni pogoji so podvrženi avstrijskemu pravu. Kraj izpolnitve je sedež društva FZK v A-9560 Feldkirchen, Tauernstraße 69a. Za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe utemeljenih pravnih razmerij, bo za to pristojno sodišče na mesto izpolnitve dogovorjeno kot izbira sodne pristojnosti.
 2. Če postane določba teh splošnih pogojev neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Neveljavne klavzule se nadomesti s takšno klavzulo, kateri gospodarski namen se najbolj približa neveljavna klavzuli. Enako velja za morebitne napake, katere ti splošni pogoji vsebujejo.
 3. Pojasnila pošljite izklučno pisno na naslov FZK 9560 Feldkirchen, Tauernstraße 69a ali preko e-pošte na .
Stanje: Juni 2017

To pravite vi
po skoku

„Hvala za to doživetje!“

Pred skokom sem bila resnično nervozna.
Ko pa je potem šlo gor, je napetost kr naenkrat minila.
In po skoku je bil še samo noro.

Claudia

„Noro!“

Najlepša hvala mojim prijateljem za to neverjetno darilo in doživetje katerega
nebom nikoli pozabil! Top!

Tom

„Polno adrenalina“

Veliko sem že doživel, ampak skok iz 4.000 m višine
je bil tudi zame čisto nova izkušnja :-)

Fabian